Asocijacija medija
11000 Beograd, Ljube Jovanovića 9c
mobile: 064 833 8071
telefon:  011 3065 545
Izvršni direktor: Dalila Ljubičić