Maj, 2006 No. 31


RRA ODLUČIO O DOZVOLAMA ZA EMITOVANJE

Po mnogima, u neočekivano kratkom roku, Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je 19. aprila 2006. godine Odluku o izdavanju dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa.
Najpre, sa stranica jednog od beoigradskih tabloida a zatim i u formi zvaničnog saopštenja javnost i zainteresovane medijske kuće koje su učestvovale na konkursu za dodelu frekvencija   doznali su da su po odluci Saveta RRA dozvole za emitovanje tv programa za ukupno pet mreža na području cele Republike Srbije dobili : AVALA – «TV Avala» d.o.o.; B92 – «B92» a.d.; KOŠAVA – «RTV Košava» d.o.o./ HAPPY TV – «KBM International» d.o.o. (time –sharing); PINK – «Pink International Company» d.o.o.; FOX TELEVIZIJA – «Fox televizija» d.o.o.»
Dozvole za emitovanje radio programa na ukupno pet mreža na području Republike Srbije dodeljene su sledećim podnosiocima prijava: RADIO B92 – «B92» a.d.; RADIO INDEX – «Index» d.o.o.; RADIO S – «Radio S» d.o.o.; RADIO FOKUS – «Interspeed» a.d. i ROADSTAR RADIO – «Roadstar radio» d.o.o.
Dozvola za emitovanje tv programa na jednoj mreži na području Autonomne pokraina Vojvodine dodeljena je SUPER TV – Regionalni TV centar Subotica.
Sve medijske kuće kojima su dodeljene dozvole upućene su na Republičku agenciju za telekomunikacije gde će biti izdate dozvole za pojedinačne radiodifuzne stanice.
Odluku RRA nije pratilo obrazloženje o razlozima za i protiv dodeljivanja dozvola za emitovanje radio i tv programa


NUNS I UNS: IGNORISAN JAVNI INTERES

Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenili su u zajedničkom saopštenju za javnost da je, odlukom o dodeli dozvola za emitovanje radio i tv programa na nacionalnom nivou i odlukom o imenovanju članova UO javnih servisa Srbije i Vojvodine, ignorisan javni interes. U saopštenju se tvrdi da je Savet RRA prevashodno vodio računa da «namiri interese najuticajnijih političkih stranaka i krupnog kapitala».


3.MAJ: SVETSKI DAN SLOBODE MEDIJA –
ŠTA STE VI PREDUZELI!


NAJAVLJENE ŽALBE NA ODLUKU RRA

Istog dana kada je RRA saopštio odluku o izdavanju dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa žalbe na ovakvu odluku najavile su RTV BK Telekom i RTV 5 iz Niša.
Predstavnici RTL saopštili su da će pažljivo proučiti odluku i obrazloženje RRA i da će nakon toga iskoristiti sva zakonska sredstva kako bi osporili odluku RRA kojom jedna od ukupno pet nacionalnih frekvencija nije dodeljena ovoj medijskoj kući.
Sve medijske kuće istovremeno su skrenule pažnju da je apsolutno neprihvatljiva činjenica da RRA odluku saopšti bez ikakvog obrazloženja zbog čega je pojedinim učesnicima konkursa dodeljena dozvola za emitovanje tv i radio programa a drugima nije.


PROTEST KOLEGIJUMA RTV5 NIŠ

Povodom odluke Saveta Radiodifuzne agencije o dodeli dozvola za emitovanje radio i tv program, kolegijum RTV 5 iz Niša izdao je sledeće saopštenje:
«Nemoguće je da Radiodifuzna agencija dodeljuje dozvole uz apsolutnu ignoranciju sopstvenih kriterijuma.
Nemoguće je da se osiono gazi snažna preporuka o demetropolizaciji medija, odnosno stav da nacionalnu dozvolu treba da dobije jedna, makar jedna televizija sa sedištem van Beograda. Još jednom se ispostavilo da neki vazni ljudi u Beogradu, unutrašnjost Srbije smatraju retardiranim podrucjem.
Nemoguće da dozvole dobiju programi pornografske i vidovnjačke orijentacije ( koji, staviše, treba da budu kombinovani sa stranim programima za našu decu).
Nemoguće je da su programi koji ne postoje favorizovani u odnosu na program Televizije 5, koji ispunjava apsolutno sve uslove iz Zakona i kriterijume Radiodifuzne agencije.
Nemoguće je da se vredno nacionalno dobro-frekvencija-daje na časnu reč bivših SPS- ovskih visokih funkcionera.
Televizija 5 će upotrebiti sva medijska I pravna sredstava – uključujući i obaveštavanje evropskih institucija – da dokaže farsičnost celog postupka navodno poštenog konkursa za dodelu nacionalnih frekvencija. Ovakve odluke Radiodifuzne agencije - ili političkog faktora koji je odlučivao u pozadini - predstavljaju uvredu za novinarsku profesiju,demokratsku Srbiju i sve njene gradjane, pogotovo za one koji ne žive u prestonici.


OD ODLUKE RRA DO OBRAZLOŽENJA – ŠEST DANA

Nakon saopštavanja odluke Saveta Republičke radiodifuzne agencije o dodeli dozvola za emitovanje tv i radio programa usledile su burne i oštre reakcije medijskih kuća koje nisu dobile dozvole, novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, medijskih stručnjaka, pravnika i javnosti.

Protestu zbog neobrazlaganja odluke o dodeli dozvola za etmitovanje tv i radio programa pridružili su se protesti vezani za izbor članova UO Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine kao i protesti usmereni ka sveukupnom radu RRA i ponašanju članova Saveta.
Tek nakon šest dana,  predstavnik RRA je obavestio javnost da RRA nema baš nikakvu obavezu da svoje odluke obrazlaže javnosti ali da će to ipak, zbog stvorene atmosfere učiniti u formi plaćenog oglasa na stranicama dnevnog lista «Politika». 
Opširnije o odlukama i obrazloženjima RRA na adresi www.rra.org.yu


RRA UKINUO BK TELEVIZIJU

Savet Rapubličke radiodifuzne agencije odlučio je na sednici održanoj 25. aprila da BK Televiziji privremeno oduzme dozvolu za emitovanje programa u periodu od 30 dana zbog kako je saopšteno kršenja propisa o radiodifuziji. Kako Savet saopštava, ukoliko BK Televizija, nakon isteka 30 dana, nastavi po oceni RRA da krši Zakon o radiodifuziji, dozvola će biti trajno oduzeta.
Odluka i njeno sprovođenje u delo  - po noći i uz upotrebu policije - izazvale su burne proteste zaposlenih na ovoj tv, novinarskih i medijskih asocijacija, medijskih kuća, nevladinih organizacija, medijskih i pravnih stručnjaka i dobrog dela javnosti. Svi odreda osuđuju neodmerenost u odlučivanju i ponašanju RRA i zahtevaju ukidanje odluke.


ZAPOSLENI BK TV PROTESTVOVALI ISPRED VLADE

Zaposleni u televiziji BK Telekom protestvovali su ispred Vlade, parlamenta i predsedništva Republike Srbije protiv odluke Saveta Republičke radiodifuzne agencije da privremeno ugasi ovu televiziju.
Predstavnici zaposlenih najvišim državnim institucijama predali su pismo u kome se zahteva da se po hitnoj proceduri pokrene postupak za raspuštanje Saveta RRA i ponište odluke ovog tela.


RRA DA UKINE ODLUKU

Asocijacija novinskih izdavača i elektronskih medija u kontekstu saopštenog obrazloženja smatra neprihvatljivom odluku RRA o zabrani rada BK Televizije u periodu od 30 dana.. Asocijacija medija posebno neprihvatljivim ocenjuje način sprovođenja u delo donete odluke u noćnim satima i uz upotrebu policije.
Asocijacija medija smatra da je reč o neodmerenoj, pravno nezasnovanoj i ishitrenoj odluci koja dovodi u pitanje slobodu izražavanja i pravo iznošenja različitog mišljenja.
Asocijacija medija smatra da odluka RRA u značajnoj meri dovodi u pitanje i kompromituje sveukupnu regularnost uslova za rad tv i radio stanica kao i postupak sprovođenja konkursa za dodelu dozvola za emitovanje radio i tv programa na teritoriji Republike Srbije koji je neodmerenim ponašanjem RRA u značajnoj meri doveo do uznemirenja javnosti.
Asocijacija novinskih izdavača i elektronskih medija smatra da bi RRA po hitnom postupku trebalo da još jednom razmotri donetu odluku i – ukine je.


NOVINARSKA UDRUŽENJA KRITIKUJU RRA

Novinarska udruženja u Srbiji, najoštrije su osudila odluku Saveta RRA o privremenom oduzimanju dozvole BK Televiziji kao i način na koji je ta odluka sprovedena. Novinarska udruženja pozvala su Skupštinu i Vladu Srbije da hitno preispitaju dosadašnji rad Saveta RRA i novonastalu situaciju.
Nazavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nazavisno udruženje novinara Vojvodine i Granski sindikat medija «Nezavisnost» ocenili su u zajedničkom saopštenju da ponašanje Saveta dovodi u pitanje samu ideju postojanja agencije kao nezavisnog regulatornog tela kao i da ponašanje saveta predstavlja pretnju slobodi medija i demokratiji u Srbiji.


RTL NAJAVIO ŽALBU

Nakon što su po saopštavanju odluke RRA o dodeli dozvola za emitovanje na nacionalnim frekvencijama, saopštili da će sačekati obrazloženje ove odluke pa onda odlučivati o daljim potezima, predstavnici RTL su, na konferenciji za štampu održanoj nakon objavljivanja obrazloženja, saopštili da će se žaliti na odluku RRA.
Predstavnici RTL saopštili su da ne prihvataju obrazloženje RRA ocenjujući odluku kao pravno neosnovanu. Posebno je istaknuta netačnost podatka kojim se koristi RRA o investiranju 21,3 miliona evra uz napomenu da je RTL spreman da samo u prve četiri godine investira između 35 i 40 miliona evra.


NERAZUMLJIVA ODLUKA RRA

Otpravnik poslova Ambasade SR Nemačke u Beogradu, Mihael Derus, ocenio je kao nerazumljivu odluku Saveta RRA da RTL grupi ne dodeli dozvolu za emitovanje programa na nacionalnom nivou.
„Za nas nije razumljiva odluka RRA. RTL kao jedan od učesnika u konkursu u potpunosti ispunjava kriterijume poput iskustva u radiodifuziji, programske razznolikosti, finansijske serioznosti koje je propisao RRA“.


PINK ZADOVOLJAN

Nakon završenog konkursa za dodelu dozvola za tv frekvencije i objavljivanja rezultata RRA, TV Pink je izrazila „zadovoljstvo zbog dobijene dozvole za emitovanje programa, uz čestitke svim televizijama koje su zadovoljile transparentne uslove konkursa i dobile dozvolu za emitovanje“.
Ističe se da će „poštovanje svih propisanih zakonskih regulativa od strane nadležnih organa doprineti velikom poboljšanju poslovanja u oblasti radiodifuzije, posle više od jedne decenije nesređene i nejasne situacije u ovoj oblasti“.


TV AVALA ĆE BITI ISPLATIVA INVESTICIJA

TV Avala je ocenila u saopštenju koje je izdala da je „svaka odluka, pa i ona o dodeli nacionalnih frekvencija, podložna sudu javnosti, ali da ta televizija ni na koji način ne želi da utiče na demokratske i legalne procese donošenja odluka a da su pritisci da se zakon ne poštuje neprimereni duhu kapitalizma i protivzakoniti“.
Izražavajući zadovoljstvo zbog dovbijanja nacionalne frekvencije TV Avala je istakla da je jasno poreklo njenog osnivačkog kapitala kao i programska orijentacija i želja da sa najboljim novinarima napravi dobar program.
Cilj televizije je kako se navodi, da bude isplativa investicija za svoje osnivače.


HEPI I KOŠAVA SREĆNI

Nakon informacije da im je RRA dodelio dozvolu za emitovanje zajedničkog prograna na nacionalnoj frekvenciji, televizije Hepi i Košava izrazile su zadovoljstvo odlukom i spremnost da otpočnu emitovanje na zajedničkom kanalu u najkraćem roku.
TV Hepi emitovaće dečji program u periodu od 6.30 do 18.30 časova a TV Košava od 18.30 do 6.30 časova na istom kanalu emituje program porodičnog koncepta.


RRA IMENOVAO ČLANOVE UPRAVNIH ODBORA

U skladu sa Statutom Rebubliče radiodifuzne agencije, na sednici održanoj 19. aprila 2006. godine Savet ove agencije je doneo odluku o imenovanju članova UO Radiodizuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine.
Za članove UO Radiodifuzne ustanove Srbije imenovani su: Dragomir Antonić, etnolog; Jovan Babić,dr,  profesor; Slavoljub Đukić, novinar; Milica Kuburović, novinar; Predrag J. Marković, istoričar; Boško Mijatović, ekonomista; Dušan Savić, spoortski radnik; Nikša Stipčević, akademik i Dušan Stanković, ekonomista.
Članovi UO Radiodifuzne ustanove Vojvodine su: Dimitrije Boarov, novinar; Đura Varga, fizičar; Đorđe Vukmirović, novinar; Gordana Đurđević Dimić, dramska umetnica; Nenad Drašković, menadžer; Bogdan Đaković, dr, profesor; Miroslav Egerić, dr.prof; Ištvan Takač, novinar; Olivera Šešlija, reditelj.


PROTEST SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Nacionalni saveti nacionalnih manjina u SCG  protestvovali su zbog odluke Saveta Republičke radiodifuzne agencije da ne uvrsti njihove kandidate u sastav upravnih i programskih odbora javnih servisa Srbije i Vojvodine.
Na konferenciji za štampu saopšteno je da je 13 nacionalnih saveta jednoglasno podržalo zajedničke kandidate za članstvo u upravnim i programskim odborima javnih servisa Srbije i vojvodine ali da RRA nije prihvatila nijednog kandidata sa liste.


IMENOVANJA ZA STIPČEVIĆA I TIJANIĆA

Na prvoj, konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije, članovi Uo su izabrali akademika Nikšu Stipčevića za predsednika UO a doneli su i odluku o imenovanju Aleksandra Tijanića za vršioca dužnosti generalnog direktora Radiodizuzne ustanove Srbija.


NEMA KUPCA ZA «MATROZ»

Agencija za privatizaciju Republike Srbije saopštila je da je pokušaj tenderske prodaje 97 procenata kapitala preduzeća «Milan Stepanović – Matroz» iz Sremske Mitrovice okončan bez uspeha.
Za kupovinu «Matroza» - jedinog proizvođača celuloze i roto papira u zemlji stigla je samo jedna ponuda  od firme S&A Capital Limited sa Britanskih devičanskih ostrva. Agencija je ponudu koju je dala ova firma ocenila kao neprihvatljivo nisku.
Po svemu sudeći,  jedino rešenje za ovaj sremskomitrovački gigant sa oko 1300 zaposlenih i oko 100 miliona evra duga biće stečaj ili pokušaj prodaje po tehnološkim celinama.


NIN NA AUKCIJI

Nedeljnik NIN (član Asocijacije medija) biće, odlukom Agencije za privatizaciju, prodat na aukciji. Rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za kupovinu istekao je 21. aprila a za kupovinu je spremno da se nadmeće nekoliko kupaca.
Uskoro će početi procena vrednosti NIN-a a pripreme za aukcijsku prodaju mogu trajati od nekoliko meseci do godinu dana.
NIN je u prošloj godini ostvario ukupan prihod od 91,9 miliona dinara, rashodi su bili 95 miliona a kratkoročne obaveze 8,5 miliona.


SEEMAR 06

Treća međunarodna konferencija marketing istraživača jugoistočne Evrope biće održana u Beogradu 25. i 26. maja 2006. godine. Na skup koji će biti održan u zemunskom Madlenijanumu stižu predavači iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Češke, Makedonije a među specijalnim gostima skupa između ostalih su i: Humphrey Taylor – Harris Interactive; Nicos Rossides – Synovate; Bob Qureshi – Masmi Europe; Ivan Stanković – Communis; Milka Forcan – Delta Holding (pridruženi član Asocijacije medija).
Opširnije o Seemar 06 pogledajte na adresi: www.seemar.org.yu


BETINA FOTOGRAFIJA GODINE EMILU VAŠU

Na konkursu Betina fotografija godine 2006. prva nagrada je pripala fotografu „Standarda“ Emilu Vašu za fotografiju „Divlje vode Bulevara Vojvode Mišića“.
Žiri je drugu nagradu dodelio Ognjenu Radoševiću „Večernje novosti“ za fotografiju „Osmeh godine“ a treća nagrada je pripala Draganu Karadareviću iz „Sporta“ za sliku pod nazivom „Fudbal“.


EURO NEWS POZIVA MLADE NOVINARE

Novi evropski net časopis Euro news, sa sedištem u Nemačkoj, pozvao je zainteresovane mlade novinare iz Beograda da se prijave za saradnju do 15. maja. Časopis traži redakcijski tim koji čine tri do pet novinara i jedan koordinator, starosti između 18 i 27 godina. Slične redakcije biće osnovane u Atini, Zagrebu, Sarajevu...
Časopis okuplja saradnika koji su zainteresovani za proširivanje znanja o Evropi, upoznavanje ljudi iz različitih evropskih zemalja kao i sticanje znanja i iskustava iz oblasti net novinarstva.


EKONOMIST O TRŽIŠTU KAPITALA NA BALKANU

Ekonomist Media Group (član Asocijacije medija) izdavač Ekonomist magazina nastavlja uspešnu tradiciju organizovanja visoko stručnih skupova.
Najnoviji skup u organizaciji Ekonomist magazina posvećen je temi „Budućnost tržišta kapitala na Balkanu“ i biće održan 14. i 15. maja u Beogradu.
Opširnije o skupu na adresi: www.ekonomist.co.yu





NEMAČKA: TIRAŽI I - III 2006

Vodeći dnevni listovi

Naziv novine

Tiraž
I-III/06

Tiraž
I-III/05

Tiraž
I-III/04
Tiraž
I-III/03

Bild  (Mon-Sat)

3.545.215

3.654.734

N/A
N/A

Süddeutsche Zeitung  (Mon-Sat)

445.530

440'467

437'124
429'667

Frankfurter Allgemeine Zeitung  (Mon-Sat)

370.777

373.425

386'196
379'101

Die Welt/Welt-Kompakt* (Mon-Fri)

251.660

222.429

N/A
N/A

Frankfurter Rundschau  (Mon-Sat)

161'301

171'822

181'364
185'865
Handelsblatt (Mon-Fri)
143.986
143.582
144'326
144'912
Financial Times Deutschland  (Mon-Fri)
101.668
100.293
93'931
90'433
die tageszeitung (Mon-Sat)
57.586
56.396
58'284
61'444

Vodeći news magazini

Publikacija

Tiraž
I-III/2006

Tiraž
I-III/2005

Tiraž
I-III/2004
Tiraž
I-III/2003

Der Spiegel

1.055.369

1.095.122

1.080.873
1.123.803

Stern

1.018.705

1.051.744

1.087.847
1.141.293

Reader's Digest

805.521

794.750

1.010.996
1.018.725

Focus

734.593

779.866

798.406
790.751

Bunte

725.036

748.843

738.659
758.638

Top 10 potrošački magazini 

Publikacija

Tiraž
I-III/2006

Tiraž
I-III/2005

Tiraž
I-III/2004
Tiraž
I-III/2003

TV 14

2.408.483

2.271.971

2.344.705
2.261.058

TV Movie

2.049.725
2.059.783
2.071.424
2.228.296

TV Digital

1.880.948
1.463.094 
N/A
N/A

Das Haus

1.866.988
1.882.626
1.911.947
1.902.657

Bild am Sonntag

1.810.086
1.926.685
2.036.054
2.193.390
TV Spielfilm
1.648.563
1.794.827
1.992.928
2.025.640
Hörzu
1.597.306
1.659.634
1.787.533
1.879.010
Auf Einen Blick
1.552.809
1.607.747
1.694.362
1.768.159
Bild der Frau
1.146.296
1.257.522
1.365.836
1.615.241
TV Hören + Sehen
1.092.087
1.187.185
1.324.410
1.414.370




OFT ISTRAŽUJE ONLINE ŠOPING

Britanska kancelarija za  zaštitu kupaca i poštenu trgovinu pokrenula je široko istraživanje o online šopingu kao jednom od oblika trgovine koji doživljava pravi bum svuda u svetu pa i u Velikoj britaniji.
Vilj istraživanja, čiji rezultati će biti saopšteni naproleće 2007. godine, je da pruži što kompletniju informaciju o stepenu zaštićenosti kupaca i nivou poverljivosti podataka u okviru online trgovine čiji obim je samo u Velikoj Britaniji dostigao sumu od oko 18 milijardi funti.
Istraga će biti usmerena ka najpopularnijim i najčešćim oblicima online trgovine: aukcijskim web site, prodaji avio karata, sajtovima za prodaju električnih uređaja, web muzičkim prodavnicama i sajtovima za daunlodovanje programa.


GASPROM MERKA KOMSOMOLSKU PRAVDU

Gasprom media grupa deo deo ruske kompanije Gasprom pominje se kao mogući i najozbiljniji kupac lista Komsomolska pravda najčitanije novine u zemlji.
Vest je lansirana nakon što je Prof-Media u vlasništvu kompanije Interros holding metalskog magnata Vladimira Potanina potvrdila informaciju da izlazi iz novinskog biznisa.


NOVINARSTVO BEZ GRANICA

Visoka škola novinarstva Media Plan iz Sarajeva u saradnji sa Visokom školom novinarstva Lille iz Francuske objavila je konkurs za upis u školsku 2006./07. govinu na Međunarodne specijalističke studije novinarstva (štampa, radio, tv, web novinarstvo).
Konkurs je otvoren do 19. maja a opširnije o svemu na adresi: www.skolanovinarstva.ba


RINGIER PREUZEO SPORT MAGAZIN

Švajcarska novinsko izdavačka kuća Ringier objavila je preuzimanje kontrolnog paketa akcija u najčitanijoj sportskoj publikaciji u Švajcarskoj – Sport magazinu.
Saopšteno je da neće biti promena u uređivačkom timu.
Mesečnik Sport magazin lansiran je na tržište 2000. godine i procenjuje se da po broju ima oko 431.000 čitalaca.


RASTU PRIHODI OD INTERNET OGLAŠAVANJA

U izveštaju koji su zajednički pripremili Interactive Advertising Bureau (IAB) i PricewaterhouseCoopers (PwC) saopšteno je da su prihodi od internet oglašavanja u US tokom 2005. godine zabeležili značajan porast.
Zabeležen je porast prihoda po osnovu ove vrste oglašavanja od 30% na godišnjem nivou tako da je dostignuta ukupna cifra od 12,5 milijardi dolara. Samo u četvrtom kvartalu 2005. godine registrovan je prihod od 3,6 milijardi što je porast od 34% u odnosu na isti period prethodne godine.


MUZIČKE ŽVAKE NA YAHOO

Svetski poznati proizvođač žvakaćih guma, kompanija Wrigley i predstavnici jednog od najpopularnijih internet portala Yahoo postigli su sporazum o saradnji na muzičkom planu.
U okviru on line ponude na Yahoo koju će sponzorisati Wrigley korisnicima će biti ponuđen širok spektar muzičkih usluga od muzičkih video klipova, preko direktnih prenosa muzičkih događaja do specijalnih kurseva namenjenih studentima muzike.
Ovo je prvi put da Wriglay za potrebe promotivne kampanje u Velikoj Britaniji uključuje i online varijantu.




Copyright Asocijacija medija - 2004.
arhiva.asmedi.org
zoran.papic@asmedi.org

ASOCIJACIJA NOVINSKIH IZDAVAČA I ELEKTRONSKIH MEDIJA
Vasilija Gačeše 9c
11000 Beograd
Tel/Fax: (+381 11) 30 65 545

Članice-osnivači:

KOMPANIJA NOVOSTI AD • POLITIKA N&M • POLITIKA AD • NIN D.O.O. • NEDELJNI TELEGRAF
VREME D.O.O • EUROPAPRESS D.O.O. • BK TELEKOM • RTV STUDIO B • RADIO TELEVIZIJA 5 NIŠ
TANJUG • NIP FONET D.O.O. • ZAJEDNICA RADIO - TV STANICA SRBIJE
CONSULTING & MARKETING AGENCY • MEDIA CENTAR NIŠ • KOLOR PRESS • BURDA D.O.O.
GRAĐANSKI LIST • EKONOMIST • BLIC PRESS D.O.O.

Ukoliko ne želite više da primate ovaj newsletter pošaljite e-mail na ovu adresu!