Decembar, 2006 No. 45


RRA RASPISAO KONKURS ZA REGIONALNE LICENCE

Savet Republičke radiodifuzne agencije raspisao je, kao što smo najavili, 15. novembra konkurs za dodelu regionalnih dozvola za radio i tv emitere. Rok za podnošenje prijava ističe 60 dana po objavljivanju teksta konkursa, a RRA je u obavezi da odluku o dodeli dozvola donese u roku od  90 dana od datuma objavljivanja liste učesnika na konkursu.
Dozvole će biti izdate za centralnu, novosadsku, južnu, banatsku, mačvansku, istočnu, zapadnu i rašku oblast, a frekvencije za region Beograda su već dodeljenje.
Strategijom razvoja radiodifuzije predviđeno je 28 regionalnih televizija i 24 regionalne radio stanice.
Regionalne radio i tv stanice svojom frekvencijom treba da «pokrivaju» najmanje dve opštine odnosno 60 odsto stanovništva regiona. Opširnije na internet adresi: www.rra.org.yu


U ASOCIJACIJI MEDIJA RASPRAVA O ODITOVANJU I SAVETU ZA ŠTAMPU

Na drugoj novembarskoj sednici Upravni odbor Asovijacije medija zasedao je u proširenom sastavu, a bavio se temama značajnim, pre svega, za novinske izdavače – oditovanjem (verifikacijom) tiraža i razlozima i mogućnostima za konstituisanje Saveta za štampu.
Kompanija ABC Srbija prezentirala je članovima UO i predstavnicima novinskih kuća način i metodologiju rada vezanih za oditovanje tiraža u Srbiji tokom 2007. godine. Nakon izuzetno žive rasprave o temi, kojom se novinski izdavači do sada nisu bavili, UO je ovlastio izvršnog direktora Asocijacije medija da potpiše ugovor o saradnji sa ABC Srbija i time ostvari permanentan uvid Asocijacije u rad ove kompanije. Kako je, pri oditovanju tiraža, reč o procesu, koji se zasniva na dobrovoljnosti, zaključeno je da novinski izdavači o priključivanju ovom sistemu tokom 2007. godine mogu pregovarati direktno sa ABC Srbija, a u skladu sa  svojim globalnim poslovnim opredeljenjima.
U raspravi o razlozima za formiranje Saveta za štampu članovi UO Asocijacije i predstavnici medijskih kuća, razgovarali su sa predsednicima novinarskih udruženja i Misije OEBS u Srbiji. Članovi UO načelno su podržali ideju o formiranju Saveta za štampu. ali i naglasili da na tom planu treba pre završne diskusije otkloniti brojne dileme i moguće alternative, te da bi o tome ubuduće trebalo da se razgovara na bazi odgovarajućih pisanih dokumenata. Novinarskim udruženjima i Misiji OEBS ponuđena je pomoć izvršnog tima Asocijacije medija kako bi se što pre došlo do kvalitetnih pisanih predloga.


PRIVATIZACIJA POSLE DODELA FREKVENCIJA

Sindikat novinara Srbije i zaposlenih u grafičkoj, izdavačkoj i informativnoj delatnosti pozvao je vlasti u Srbiji da podrže zahtev za odlaganje privatizacije lokalnih elektronskih medija do dodele frekvencija. U saopštenju tih sindikata se navodi da pre dodele frekvencija, privatizacija medija ne može biti realna i pravična i dodaje se da odlaganje ne bi ugrozilo krajnji rok za završetak privatizacije, koji ističe u decembru 2007. godine.


DO KRAJA GODINE PROMOCIJA MEDIJA ADRESARA

Uz pomoć Direkcije za usluge Telekom Srbija a.d. (pridruženi član Asocijacije medija) do kraja godine će biti završen prvi deo poslova vezanih za izradu Medija Adresara. Ispostavilo se da je bilo mnogo lakše najaviti početak posla nego stići do njegovog završetka, ako se uopšte može govoriti o završetku posla vezanog, pre svega, za izradu elektronske baze podataka sa mogćnošću permanentnog  ažuriranja.
Želimo da vas podsetimo da smo se u startu opredelili da u Media Adresar, kada je reč o radio i tv-stanicama u Srbiji, smestimo podatke koji se odnose isključivo na one koji za to imaju zvanično izdate dozvole RRA. Podacima o ostalim radio i tv stanicama, Media Adresar ćemo dopunjavati onim redom, kojim RRA bude izdavala dozvole.
Ispostavilo se da mnogo više problema ima tamo gde smo ih manje očekivalii – kod štampanih medija. Tu se kao suštinski problem pojavilo odsustvo bilo kakve baze podataka, liste, ili bilo kakvog ozbiljnijeg pregleda na osnovu čega bi se mogao steći uvid u broj štampanih medija na tržištu Srbije. U okviru našeg početnog opredeljenja da ćemo u Media Adresar nastojati da unesemo podatke o svemu onome što se na tržištu štampe pojavljuje «više od dva puta» prešli smo trnovit put od svesrdne pomoći izdavača i pojedinih distributerskih kuća do pojedinačne kupovine novina i magazina na kioscima po gradovima Srbije, ili čeprkanja po magacinima i remitendi.
U svakom slučaju kada se krajem decembra Madia adresar pojavi na portalu www.nadlanu.com i arhiva.asmedi.org biće to najpotpunija baza podataka o srpskim medijima. Ipak i tako bogata lista, neće biti kompletna. Zato sve one čijih izdanja, ili programa ne bude u prvoj verziji Medija Adresara pozivamo da odmah reaguju i pošalju nam podatke za objavljivanje. Napominjemo – objavljivanje podataka o štampanim izdanjima, radio i tv programima je – potpuno besplatno i dobrovoljno.  


RRA PROPISALA PREDIZBORNA PRAVILA ZA RTV STANICE

Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) doneo je nova obavezujuća pravila o ponašanju RTV stanica za vreme predizborne kampanje. RTV stanice će izveštaje agencija za istraživanje javnog mnjinja, u predizbornom periodu, moći da objavljuju samo uz navođenje imena naručioca, načina, trajanja i uzorka ankete – i nikako u udarnim terminima.
Nova pravila nalažu i da se stranački mitinzi i tribine objavljuju samo u plaćenim terminima, a da se sve predizborne emisije jasno označe kao «predizborni program». Na tv ekranima plaćeni termini moraju biti neprekidno obeleženi, a u radio programima to mora da se čini na početku i kraju emisije kao i na svakih pet minuta u toku trajanja emisije.
Komercijalni emiteri samostalno odlučuju o načinu na koji će pratiti predizbornu kampanju, ali predizborne spotove moraju emitovati pod istim komercijalnim i tehničkim uslovima za sve učesnike u predizbornoj kampanji, s tim da naplata ove vrste oglašavanja ide isključivo preko tekućih računa.


FHM U IZDANJU «COLOR PRESS GROUP»

«Color Press Group» (član Asocijacije medija) lansirala je na tržište štampe u Srbiji prvi broj magazina FHM.
FHM je najveći britanski muški mesečnik, a prvi broj na srpskom tržištu imaće promotivnu cenu od 120 dinara. Magazin će se prodavati i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Projekat je realizovan u saradni sa novinskom kućom EMAP, koja je jedan od najvećih izdavača magazina u Velikoj Britaniji.


DRŽAVNA LUTRIJA UZ ASOCIJACIJU MEDIJA

Državna lutrija Srbije na čelu sa generalnim direktorom Bojanom Krištom, novi je pridruženi član Asocijacije novinskih izdavača i elektronskih medija.
Potpisujući ugovor o pridruženom članstvu, Krišto je istakao da su imena i broj medijskih kuća, okupljenih oko Asocijacije, više nego dovoljan razlog za pridruživanje jedne takve kompanije kao što je Državna lutrija Srbije, koja u skladu sa poslom kojim se bavi, ima permanentnu potrebu za kvalitetnom saradnjom sa svim medijima.
Već početkom naredne godine, u okviru dogovorene saradnje, Državna lutrija Srbije će pomoći organizaciju seminara na temu poboljšanja kvaliteta pisanja o organizaciji i realizaciji igara na sreću.


REKLAMA I MEDIJI

Međunarodna asocijacija oglašivača Srbije podržala je ugovorom Fakultet dramskih umetnosti u realizaciji programa specijalističkih studija «Reklama i mediji» u delu koji se odnosi na sticanje međunarodne akreditacije.
Diplomirani studenti moćiće da nađu posao u bilo kojoj agenciji, ili kompaniji u svetu, jer su studije u istom obliku i formi. Među predavačima na ovim studijama je i predsednik Srbije Boris Tadić, koji će držati stručni kurs pod naslovom «Politika i mediji».


ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA «POLITIKE» AD

Na osnovu zaključaka Vlade Republike Srbije, a u cilju saniranja poslovanja AD «Politika» zastupnici akcionara doneli su na vanrednoj sednici odluku o distribuciji 7. emisije akcija – bez javne ponude.
Osnovni cilj izdavanja ove emisije je dokapitalizacija Društva. Prodaja će se izvršiti za gotov novac, a kupac je Javno preduzeće «Elektroprivreda Srbije».


FUTURAPLUS NOVI PRIDRUŽENI ČLAN ASOCIJACIJE MEDIJA

Jedna od vodećih distributerskih kuća na tržištu štampe u Srbiji, kompanija Futuraplus odlučila je da se priključi reprezentativnom timu pridruženih članova Asocijacije medija.
Menadžerski tim Futureplus, Olivera Ilinčić generalna direktorka i Sretko Vuković, izvršni direktor istakao je da kompanija koja distribuira štampu na više od 2.000 prodajnih mesta mora aktivno pomagati rad najmlađe, ali i najbrojnije medijske Asocijacije.
Futuraplus će nastojati da svojim aktivnim odnosom, posebno prema novinskim izdavačima okupljenim oko Asocijacije, stalno unapređuje kvalitet plasmana dnevnih i periodičnih listova na srpskom tržištu.


LICENCE ZA KABLOVSKE EMITERE

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) u decembru će izdati prve dozvole distributerima za kablovsko emitovanje televizijskog programa. U Agenciji očekuju da dodela licenci bude završena u januaru 2007. godine.
Pravilnik za pružanje usluga distribucije RTV programa preko kablovske distributivne mreže stupio je na snagu 10. novembra pa su svi provajderi pozvani da počev od tog datuma, u roku od 30 dana podnesu Agenciji zahteve za izdavanje dozvola za obavljanje ove delatnosti.
RATEL je propisao uslove minimalne tehničke opremljenosti, da bi se zaštitili pretplatnici, operateri i treća lica.


OTVOREN SHOWROOM TELEKOMA SRBIJA

U prostorijama Direkcije za usluge Telekoma Srbija a.d. (pridruženi član Asocijacije medija) otvoren je poseban prezentacioni prostor, showroom, koji korsnicima pruža mogućnost da se direktno upoznaju sa uslugama, koje Telekom Srbija nudi. Najveći korisnici usluga Telekoma Srbija - ISP i A/V provajderi, IT menadžeri, predstavnici TV kuća, menadžeri kompanija mogu u ovom moderno dizajniranom prostoru da se upoznaju sa širokim spektrom usluga fiksne, mobilne telefonije i Interneta. Korisnicima će u svakom trenutku na najefikasniji način biti prezentirane usluge: IN servisa, telehousing, VPN Servisi, mogućnosti mreža za prenos posataka, WLAN, buduće na licu mesta.
Posebnu pažnju privlače prezentacije mogućnosti portala www.nadlanu.com čija popularsnost je u stalnom i izuzetno visokom porastu kao i prezentacija mogućnosti korišćenja programa Halo Plus kartica.
Stručnjake privlači i kvalitetna prezentacija Mreža za digitalnu radiodifuziju – platforma za prenos TV i radio signala.
Showroom Telekom Srbija a.d. se nalazi u Beogradu, u Dubrovačkoj ulici 35.


U RTS POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Generalni direktot RTS Aleksandar Tijanić potpisao je sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u ovoj kući (Samostalni sindikat i UGS «Nezavisnost») Kolektivni ugovor koji svim zaposlenima obezbeđuje jednaka prava, ali i odgovornost «za uspeh, rezultate rada i život u ovoj kući».
Tijanić je kao glavne kočničare pregovora koji su u ovoj kući trajali pune dve godine označio ministarstva ujedno ističući konstruktivan rad i fer ponašanje sindikata.


PRVA SEDNICA BORDA ABC SRBIJA

U kompaniji ABC Srbija, za oditing /verifikaciju/ prodatih tiraža održana je 24. novembra prva sednica Borda. Prisutni predstavnici izdavačkih kuća, oglašivača, oglasnih agencija i pridruženih članova jednoglasno su prihvatili predloženu organizaciju Borda direktora. Predsednik borda biće Branislav Novčić, a potpredsednici u ime komiteka oglašivača, agencija, izdavača i pridruženih članova u narednom periodu biće: Milka Forcan, Ivan Stanković, Robert Čoban i Ana Isaković.


NOVA PRAVILA ZA OGLAŠAVANJE LEKOVA

Proizvođači i distibuteri lekova, kao i medijske kuće, moraju od polovine novembra da se pridržavaju odredbi Pravilnika o reklamiranju lekova.
Novi Pravilnik predviđa da zaštićeno ime leka i cena ne smeju biti isticani u reklami, a da javnost ni na koji način ne sme biti dovođena u zabludu objavljivanjem naučno nedokazanih informacija, niti garantovanjem uspeha lečenja.
Lekove ne mogu reklamirati ni lekari, ni popularne ličnosti, a u reklamnim spotovima se ne mogu prikazivati deca bez prisustva odraslih, kao ni uznemirujući prikazi promena u ljudskom organizmu zbog bolesti, ili delovanja leka.
Kako ističu u Ministarstvu zdravlja, Pravilnik o reklamiranju lekova je pravljen po ugledu na slične u zemljama EU s tim što su kriterijumi, koji se odnose na sponzorisanje medicinskih, naučnih skupova znatno pooštreni.


PREKID PROGRAMA U ROKU OD OSAM DANA

Na novembarskoj sednici Saveta Republičke radiodifuzne agencije odlučeno je da se svim radio i tv stanicama, koje na području Beograda emituju programe bez dozvole, upute rešenja sa zahtevom da u roku od osam dana takvu aktivnost obustave. U protivnom Savet će primeniti sve zakonom preedviđene mere.
Istovremeno Savet je usvojio nacrt Uputstva emiterima u vezi sa primenom Zakona o oglašavanju, kao i opšte obavezujuće uputstvo za ponašanje radio i tv stanica u predizbornom periodu. Odlučeno je, takođe, da se da saglasnost RTV B92 za promenu vlasničke strukture, kao i da se javnosti prezentira izveštaj nezavisne revizorske kuće u pogledu pozajmice RTV Pink Televiziji Košava.  Usvojena je i odluka da se od UO Radiodifuzne ustanove Srbije zatraži izjašnjenje o prekršajima RTS u pogledu Zakona o oglašavanju, programskoj transformaciji, naplativosti rtv pretplate kao i objašnjenje o monopolskom položaju RTS-a u pogledu  iznajmljivanja telekomunikacionih objekata, koji posle transformacije više nisu u vlasništvu RTS. Opširnije na o svim odlukama na adresi: www.rra.org.yu


ŠTAMPARIJA «BORBA» PROSLAVILA 62. ROĐENDAN

Štamparija «Borba» obeležila je 62. rođendan. Tim povodom radnicima su za 20, 30 i 35 godina neprekidnog rada uručena priznanja. U štampariji je trenutno zaposleno 456 radnika od koji naredne godine 50 odlazi u penziju.
U Štampariji «Borba» već 53 godine se neprekidno štampaju «Večernje novosti», jedan od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji, a tu su i dnevnici Danas i Sport.


«EKONOMIST» BIRA NAJUSPEŠNIJE BANKARE

Magazin «Ekonomist» (član Asocijacije medija) ove će godine prvi put organizovati izbor za bankara godine u Srbiji.
Za ovo priznanje je nominovano devet kandidata iz šest banaka sa najvećim udelom na srpskom tržištu.
Kako se navodi, listu kandidata je sastavio žiri uglednih poslovnih ljudi i novinara, a u glasanje se mogu uključiti i svi građani poreko sajta www.ekonomist.co.yu


PINKOV ZAJAM KOŠAVI PO ZAKONU

Nezavisna revizorska kuća, beogradski Institut za ekonomiku i finansije, koji je angažovao Savet Republičke radiodifuzne agencije, utvrdio je da nije bilo nezakonitosti u novčanoj pozajmici između televizija Pink i Košava. U izveštaju revizora navodi se da Pink ovom transakcijom nije učinio nedozvoljenu koncentraciju medijskog vlasništva.


KONKURS UNS-a ZA NOVINARSKE NAGRADE U 2006.

Udruženje novinara Srbije (UNS) raspisalo je konkurs za novinarske nagrade u 2006. godini. Nagrade se dodeljuju u pet kategorija – za životno delo, za uređivanje, za novinarsko stvaralaštvo, za doprinos istoriji štampe i teorijske radove o novinarstvu, kao i Zlatna povelja za dugogodišnji rad u novinarstvu. Pravo predlaganja imaju pojedinci i udruženja, a prispeli radovi moraju biti objavljeni, ili emitovani od 10. decembra 2005. do 10. decembra 2006. godine.


REKLAMA ZA SVEMIRCE

Slavni zaštitni lik kompanije Kentucky Fried Chiken (KFC) – Pukovnik Sanders doživeo je tek četvrti redizajn lika u proteklih 50 godina. Ovoga puta Kolonel Sanders je svoj čuveni beli sako zamenio crvenom keceljom zadržavajući poznatu leptir mašnu i negujući i dalje kozju bradicu.
Promovišući novi izgled zaštitnog lika svetski poznatih KFC restorana, vlasnici su se opredelili za zaista neuobičajen potez.


„VEČERNJAK“ PROMENIO GLAVU

Jedan od najtiražnijih dnevnih listova u Hrvatskoj - „Večernji list“ promovisao je 22. novembra novu „glavu“ lista.
Po oceni mnogih stručnjaka, ali i čitalaca, novi logo lista je mnogo modernije dizajniran, a u lako prepoznatljivu „glavu“ ukomponovani su i grafički elementi hrvatskog nacionalnog identiteta i obeležja.
Dobro informisani tvrde da novi izgled vrlo dobro komunicira sa mladim čitaocima u Hrvatskoj, gde je „Večernjak“ već dvadesetak godina jedan od najtiražnijih dnevnika.


NAGRADE ZA NAJBOLJE DIZAJNIRANE LISTOVE

Na nedavno završenom Osmom Evropskom takmičenju za najbolje dizajnirane novine učestvovali su listovi iz 26 zemalja.
U konkurenciji više od 280 listova nagrade za najbolji izgled pripale su belgijskom De Morgen (60.000 primeraka, 70 novinara, 6 fotoreportera i 11 prelamača) u kategoriji nacionalno distribuiranih listova.
Norveškom Bergens Tidende (85.000 primeraka, 100 novinara), pripala je nagrada za najbolji dizajn  u kategoriji regionalnih listova a finskom Hufvudstadbsladet (52 novinara, 4 fotoreportera i 8 prelamača) u kategoriji lokalnih listova.
Za najbolje dizajnirani nedeljnik proglašen je portugalski nedeljnik Expresso (130.000 primeraka, 75 novinara, 13 fotoreportera i 13 prelamača).


GAZPROM KUPUJE KOMSOMOLSKU PRAVDU

Gazprom, ruski energetski gigant u vlasništvu države, nastavlja da širi svoje medijsko carstvo. Ovoga puta, za iznos od oko 70 miliona dolara biće kupljen najčitaniji dnevni list u Rusiji, Komsomolskaya Pravda.
Gazpromova medijska divizija – Gazprom-medija, koja je već vlasnik najveće privatne televizije u Rusiji NTV, kao i dnevnog lista Izvestia, kupovinu KP treba da realizuje početkom naredne godine.


YAHOO DELI MALE OGLASE SA LOKALNIM NOVINAMA U US

Kompanija Yahoo, jedan od vodećih svetskih internet pretraživača i provajdera upravo je u Sjedinjenim Američkim Državama potpisao ugovor o preuzimanju malih oglasa sa sedam novinskih grupacija.
Ugovor je potpisan sa grupacijama EW Scripps, Hearst, Belo, Cox Newspapers, MediaNews, Journal Registere i Lee Enterprises, a omogućiće kompaniji Yahoo da na svom sajtu Hot Jobs obogati ponudu malih oglasa iz 150 lokalnih listova.
I jedni i drugi nadaju se daljem rastu prihoda uz uverenje da će onlain ponuda novine približiti mlađoj publici.


DOBRO ZDRAVLJE ZA DOBRU MEDICINU

Poznati australijski magazin Good Medicine od nove godine ne samo da modifikuje izgled već će promeniti i naziv. Good Medicine (Dobra medicina) ubuduće će se zvati Good Health&Medicine (Dobro zdravlje i medicina). Bez obzira na promenu naziva sadržaj ostaje isti – posvećen je životnom stilu, fitnesu, nutricionizmu, samompmoći, međuljudskim odnosima.
Prema rezultatima koje je saopštio australijski ABC, magazin je polovinom godine imao tiraž od 60.500 primeraka i više od 300.000 čitalaca po broju.


FARMACEUTI ĆE PLAĆATI ZA BRŽI START TV KAMPANJA

Izgleda da će dugi i komplikovani pregovori američkih proizvođača lekova i Ministarstva za hranu i lekove najzad  biti uspešno okončani na obostrano zadovoljstvo bez obzira što će kao potvrda konačnog dogovora morati da se sačeka odluka američkog Kongresa.
Prema predloženom rešenju američke farmaceutske kompanije će na početku svake kalendarske godine u poseban fond ministarstva po svakoj planiranoj oglasnoj kampanji uplaćivati fiksni iznos od 40.000 do 50.000 dolara. Kao protivusluga od ministarstva očekuje se da procedure za dobijanje dozvola za emitovanje spotova budu okončane u roku od 45 dana, što će značajno ubrzati početak propagandnih kampanja.
U slučaju da se farmaceuti preračunaju i plate više postojaće mogućnost za povraćaj više uplaćenih sredstava.


INDIJSKI MEDIJSKI BUM   

Indijska medijska i zabavljačka industrija će, prema prognozama stručnjaka, do kraja ove dekade, uz godišnju stopu rasta od 15,6 odsto, više nego duplirati prihode.
Poslednji izveštaji stručnjaka sugerišu da će 2010. godine ukupan prihod dostići iznos od 12,6 milijardi eura naspram «samo» šest milijardi, ostvarenih u 2005. godini.


 


Copyright Asocijacija medija - 2004.
arhiva.asmedi.org
zoran.papic@asmedi.org

ASOCIJACIJA NOVINSKIH IZDAVAČA I ELEKTRONSKIH MEDIJA
Vasilija Gačeše 9c
11000 Beograd
Tel/Fax: (+381 11) 30 65 545

Članice-osnivači:

KOMPANIJA NOVOSTI AD • POLITIKA N&M • POLITIKA AD • NIN D.O.O. • NEDELJNI TELEGRAF
VREME D.O.O • EUROPAPRESS D.O.O. • BK TELEKOM • RTV STUDIO B • RADIO TELEVIZIJA 5 NIŠ
TANJUG • NIP FONET D.O.O. • ZAJEDNICA RADIO - TV STANICA SRBIJE
CONSULTING & MARKETING AGENCY • MEDIA CENTAR NIŠ • KOLOR PRESS • BURDA D.O.O.
GRAĐANSKI LIST • EKONOMIST • BLIC PRESS D.O.O.

Ukoliko ne želite više da primate ovaj newsletter pošaljite e-mail na ovu adresu!